Türkiye'de oturma izni

Gayrimenkul satın almak ve Türkiye'ye taşınmak hala gündemde olan bir konu. İnternette ülkede oturma izni alma süreciyle ilgili pek çok materyal bulabilirsiniz ancak bu bilgiler her zaman güvenilir ve doğru değildir. Gayrimenkul satın almak sorumlu bir adımdır ve tüm ayrıntıları doğrudan kişisel yöneticinizle görüşmeniz çok önemlidir. Satın alma amacınız oturma izni almaksa, tüm seçenekler bu amaca uygun olmadığından, gayrimenkul seçiminde görev alacak olan yöneticinizi bu konuda bilgilendirmelisiniz.

Türkiye'de oturma izni alabilmek için üç temel şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. Mülkün açık bir alanda bulunması gerekmektedir.

2. Bu mülkün kadastro değeri en az 200.000 $ olmalıdır.

3. Mülkün bir kişi adına kayıtlı olması gerekir; mülk sahibinin ailesinin geri kalanı (eş, çocuklar ve ebeveynler) de oturma izni alma olanağına sahiptir.

Şu anda açık ve kapalı alanlarla ilgili bilgiler şu şekilde:

Oturma izni almak için açık alanlar: Oba, Cikcilli, Alanya merkez, Gazipaşa, Demirtaş, Konaklı, Payallar, Türkler, Okudcalar.

Kapalı alanlar: Mahmutlar, Kestel, Kargıcak ve Avsallar. Artık bu bölgelerde gayrimenkul satın alan mülk sahipleri oturma izni alamayacak.

 

İkamet izni türleri

Türkiye'de İkamet yani oturma izni, ülkede yasal olarak uzun süreli kalış imkanı sağlamaktadır. Oturma iznini alma amacınıza bağlı olarak iki ana oturma izni kategorisi vardır.

Kısa Vadeli (Kısa Dönem İkamet İzni) turistler, 200.000 $ değerindeki mülk sahipleri, iş adamları, öğrenci değişim programlarına katılanlar ve aileleri yeniden bir araya getirmek için tasarlandı. Bu tür oturma izni, Türkiye'de 3 aydan 3 yıla kadar uzun süreli kalma ve tekrar uzatma imkanı sağlar. Geçici ikamet statüsü, bir araba satın alma ve ehliyet alma, belediye anaokulları ve okullarında çocuklara ücretsiz eğitim alma ve ayrıca bir sigorta poliçesi kapsamında tıbbi bakım alma hakkını verir.

Uzun Dönem İkamet İzni (Uzun Dönem İkamet İzni) Türkiye'de 8 yıl sürekli ikamet eden yabancılara diğer ikamet izni türleri kapsamında verilmektedir. Ülkede sürekli kalış süresi 5 yıl, geçici devamsızlık ise yılda 180 günden, 5 yılda ise 365 günden fazla olmamalıdır.

 

Oturma izni almanın maliyeti

Türkiye'de bir yıllık oturma izni almanın ortalama maliyeti 200 ila 300 $ arasında değişmektedir. Bu miktar, devlet ücretini ve bir yıllık sağlık sigortası poliçesinin maliyetini içerir (ve sigortanın maliyeti, başvuranın yaşıyla birlikte artar). Ayrıca bu miktara belgelerin, fotoğrafların tercümesi ve noter tasdiki masrafları ile SIM kartın maliyeti de eklenmelidir.

 

Oturma izni almak için belgeler

1) Oturma izni statüsü talebi, daha sonra Göçmenlik Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden çıktısı alınabilecek çevrimiçi başvuru şeklinde yapılır. Başvuru, başvuru sahibi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanabilir.

2) Beyaz zemin üzerine dört adet 3x4 biyometrik fotoğraf.

3) Pasaportun aslı ve fotokopisi.

4) Gayrimenkul mülkiyet belgesinin bir kopyası - TAPU. TAPU, Tapu ve Kadastro Ana Dairesi'nde verilir.

5) Çocuklar için oturma izni başvurusunda bulunurken ebeveynlerin evlilik cüzdanı ve çocukların doğum belgelerinin Türkçeye tercüme edilmiş ve apostil tasdikli olması gerekmektedir. Anne ve babanın boşanması durumunda Türkçeye tercüme edilmiş ve apostil tasdikli boşanma belgesi ekte yer almaktadır.

6) 18 yaşını doldurmamış kişiler için ikamet izni başvurusunda bulunurken, her iki ebeveynin veya yasal temsilcisinin yazılı muvafakatnamesinin Türkçeye tercüme edilmiş ve noter tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

7) Oturma izninin geçerlilik süresine benzer geçerlilik süresine sahip sağlık sigortası;

8) Türkiye'deki tam ikamet adresinin sağlanması (plastik ikamet izni kartı - ikamet - bu adrese posta yoluyla teslim edilecektir).

9) Ülkenin sağlığını tehdit eden hastalıkların bulunmadığını doğrulayan sağlık raporu.

 

Oturma izni alma süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

1. Bir Türk cep telefonu operatöründen SIM kartın adınıza kaydedilmesi (başvuru yapmak için bir iletişim numarası gereklidir).

2. Vergi dairesinden oturma izni alma ücretinin ödenmesi.

3. Türkiye'deki bir vergi numarasının (ücretsiz olarak verilen) vergi dairesine (Vergi Dairesi) tescili. Bunu yapmak için pasaportunuzun ilk sayfasının bir kopyasına ihtiyacınız var.

Başvuru, gerekli tüm belgelerin göç servisine teslim edildiği andan itibaren 90 gün içinde değerlendirilir.

Oturma izninin reddedilme nedenleri:

– Pasaportun geçerlilik süresinin ülkeye giriş tarihinden itibaren 4 aydan az olması.

– Yabancı, milletin sağlığını tehdit eden hastalıkların taşıyıcısıdır.

– Türkiye'nin vize/göç rejiminin ihlali;

– Oturma izni kapsamında ülkede geç kalma durumunda ceza ödemesi yapılmaz.

 

Uzun dönem ikamet izni

Uzun dönem ikamet izni aslında daimi ikamet iznidir. Bu tür ikamet izni yabancıya Türk vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerini tanır. Bu tür ikamet iznine dayanarak Türkiye'de daimi ve sürekli ikamet, daha sonra vatandaşlık almaya esas teşkil edebilir.

 

Uzun dönem oturma izni alınmasına ilişkin belgeler

1) Uzun dönem ikamet izni talebi internet üzerinden başvuru şeklinde iletildikten sonra Göç İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden çıktısı alınarak başvuru sahibi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanır.

2) Pasaportun aslı ve fotokopisi. Pasaportun en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.

3) Pasaportun son 8 yıla ait işaret ve giriş çıkış bilgilerini içeren tüm sayfalarının fotokopileri.

4) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet 3x4 biyometrik fotoğraf.

5) Daha önce alınmış ikamet izinlerinin fotokopileri. Varsa orijinallerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

6) Son üç yıl içerisinde sosyal yardımdan yararlanamadığına dair belge. Sertifika, elektronik veya normal imza ile onaylanabileceği gibi, Göç İşleri Genel Müdürlüğü mührü ile de onaylanabilir. Valilik ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Destekleme Fonlarında resmileştirilmiştir.

7) İkamet ettiği süre boyunca sürekli ve yeterli gelirin bulunduğunu tevsik eden, elektronik veya düzenli imzalı, noter onaylı belge.

8) Sabıka kaydının bulunmadığına dair belge. Kendi ülkesinin yetkili organlarında ve Türkiye'nin adalet makamlarında resmileştirilir.

9) Bölge veya ilçe nüfus müdürlüklerinden düzenlenmiş, elektronik veya normal imza ve mühür ile onaylanmış Adres Kayıt Sistemine kaydı teyit eden belge.

10) İkamet iznine uygun olarak Türkiye'de kalınacak sürenin tamamını kapsayan sağlık sigortası.

 

Daimi ikamet sahibi yabancı vatandaşların hakları

Türkiye'de daimi ikamet statüsüne sahip yabancılar, askerlik yükümlülüğü, seçme ve oy vermeye katılma hakkı, devlet kurumlarında çalışma hakkı ve araç ithalatı hariç olmak üzere Cumhuriyet vatandaşlarının haklarını kazanırlar.

Oturma izni konularına ilişkin yasal çerçeve sürekli değişmektedir.

Oturma izni almak amacıyla gayrimenkul satın alanlar için, değişikliklerin yürürlüğe girdikten sonra yapılan işlemler için de geçerli olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin, 200.000 $ mülk değeri zorunluluğu getiren yasa 16 Ekim 2023'te yürürlüğe girdi.

Bu tarihten önce önceki kurallara göre mülkün değeri 75.000 $ olarak değerlendirilerek mülk satın alanlar, önceki koşullara uygun olarak oturma izni almaya hak kazanırlar. Gayrimenkul değeri şartlarında sonradan yapılan değişikliklerle birlikte, oturma izninin alınması yalnızca yeni koşullar altında mümkün olacaktır.

Oturma izni almayı garanti altına almak istiyorsanız, gayrimenkul seçimine ve kayıt işlemlerine başlamadan önce mevzuattaki son değişiklikleri dikkatlice okumanız ve kişisel yöneticinizle her şeyi kontrol etmeniz önerilir.

Göçmenlik Dairesi Ana Müdürlüğü, son dönemde vicdansız aracılar tarafından sahte belge verilmesi vakalarının arttığını belirterek, oturma iznine bizzat başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyor.

Ancak bürokrasinin tüm karmaşıklığı ve mevzuattaki sürekli değişiklikler göz önüne alındığında, gerekli belge ve sertifikaların bağımsız olarak toplanması ve sağlanması oldukça emek yoğun olabilir. Bu nedenle en iyi çözüm, olumlu tavsiyeleri olan güvenilir bir kurumdan yardım istemektir.

Gayrimenkul satın almak ve Türkiye'ye taşınmak hala gündemde olan bir konu. İnternette ülkede oturma izni alma süreciyle ilgili pek çok materyal bulabilirsiniz ancak bu bilgiler her zaman güvenilir ve doğru değildir. Gayrimenkul satın almak sorumlu bir adımdır ve tüm ayrıntıları doğrudan kişisel yöneticinizle görüşmeniz çok önemlidir. Satın alma amacınız oturma izni almaksa, tüm seçenekler bu amaca uygun olmadığından, gayrimenkul seçiminde görev alacak olan yöneticinizi bu konuda bilgilendirmelisiniz.

Türkiye'de oturma izni alabilmek için üç temel şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. Mülkün açık bir alanda bulunması gerekmektedir.

2. Bu mülkün kadastro değeri en az 200.000 $ olmalıdır.

3. Mülkün bir kişi adına kayıtlı olması gerekir; mülk sahibinin ailesinin geri kalanı (eş, çocuklar ve ebeveynler) de oturma izni alma olanağına sahiptir.

Şu anda açık ve kapalı alanlarla ilgili bilgiler şu şekilde:

Oturma izni almak için açık alanlar: Oba, Cikcilli, Alanya merkez, Gazipaşa, Demirtaş, Konaklı, Payallar, Türkler, Okudcalar.

Kapalı alanlar: Mahmutlar, Kestel, Kargıcak ve Avsallar. Artık bu bölgelerde gayrimenkul satın alan mülk sahipleri oturma izni alamayacak.

 

İkamet izni türleri

Türkiye'de İkamet yani oturma izni, ülkede yasal olarak uzun süreli kalış imkanı sağlamaktadır. Oturma iznini alma amacınıza bağlı olarak iki ana oturma izni kategorisi vardır.

Kısa Vadeli (Kısa Dönem İkamet İzni) turistler, 200.000 $ değerindeki mülk sahipleri, iş adamları, öğrenci değişim programlarına katılanlar ve aileleri yeniden bir araya getirmek için tasarlandı. Bu tür oturma izni, Türkiye'de 3 aydan 3 yıla kadar uzun süreli kalma ve tekrar uzatma imkanı sağlar. Geçici ikamet statüsü, bir araba satın alma ve ehliyet alma, belediye anaokulları ve okullarında çocuklara ücretsiz eğitim alma ve ayrıca bir sigorta poliçesi kapsamında tıbbi bakım alma hakkını verir.

Uzun Dönem İkamet İzni (Uzun Dönem İkamet İzni) Türkiye'de 8 yıl sürekli ikamet eden yabancılara diğer ikamet izni türleri kapsamında verilmektedir. Ülkede sürekli kalış süresi 5 yıl, geçici devamsızlık ise yılda 180 günden, 5 yılda ise 365 günden fazla olmamalıdır.

 

Oturma izni almanın maliyeti

Türkiye'de bir yıllık oturma izni almanın ortalama maliyeti 200 ila 300 $ arasında değişmektedir. Bu miktar, devlet ücretini ve bir yıllık sağlık sigortası poliçesinin maliyetini içerir (ve sigortanın maliyeti, başvuranın yaşıyla birlikte artar). Ayrıca bu miktara belgelerin, fotoğrafların tercümesi ve noter tasdiki masrafları ile SIM kartın maliyeti de eklenmelidir.

 

Oturma izni almak için belgeler

1) Oturma izni statüsü talebi, daha sonra Göçmenlik Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden çıktısı alınabilecek çevrimiçi başvuru şeklinde yapılır. Başvuru, başvuru sahibi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanabilir.

2) Beyaz zemin üzerine dört adet 3x4 biyometrik fotoğraf.

3) Pasaportun aslı ve fotokopisi.

4) Gayrimenkul mülkiyet belgesinin bir kopyası - TAPU. TAPU, Tapu ve Kadastro Ana Dairesi'nde verilir.

5) Çocuklar için oturma izni başvurusunda bulunurken ebeveynlerin evlilik cüzdanı ve çocukların doğum belgelerinin Türkçeye tercüme edilmiş ve apostil tasdikli olması gerekmektedir. Anne ve babanın boşanması durumunda Türkçeye tercüme edilmiş ve apostil tasdikli boşanma belgesi ekte yer almaktadır.

6) 18 yaşını doldurmamış kişiler için ikamet izni başvurusunda bulunurken, her iki ebeveynin veya yasal temsilcisinin yazılı muvafakatnamesinin Türkçeye tercüme edilmiş ve noter tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

7) Oturma izninin geçerlilik süresine benzer geçerlilik süresine sahip sağlık sigortası;

8) Türkiye'deki tam ikamet adresinin sağlanması (plastik ikamet izni kartı - ikamet - bu adrese posta yoluyla teslim edilecektir).

9) Ülkenin sağlığını tehdit eden hastalıkların bulunmadığını doğrulayan sağlık raporu.

 

Oturma izni alma süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

1. Bir Türk cep telefonu operatöründen SIM kartın adınıza kaydedilmesi (başvuru yapmak için bir iletişim numarası gereklidir).

2. Vergi dairesinden oturma izni alma ücretinin ödenmesi.

3. Türkiye'deki bir vergi numarasının (ücretsiz olarak verilen) vergi dairesine (Vergi Dairesi) tescili. Bunu yapmak için pasaportunuzun ilk sayfasının bir kopyasına ihtiyacınız var.

Başvuru, gerekli tüm belgelerin göç servisine teslim edildiği andan itibaren 90 gün içinde değerlendirilir.

Oturma izninin reddedilme nedenleri:

– Pasaportun geçerlilik süresinin ülkeye giriş tarihinden itibaren 4 aydan az olması.

– Yabancı, milletin sağlığını tehdit eden hastalıkların taşıyıcısıdır.

– Türkiye'nin vize/göç rejiminin ihlali;

– Oturma izni kapsamında ülkede geç kalma durumunda ceza ödemesi yapılmaz.

 

Uzun dönem ikamet izni

Uzun dönem ikamet izni aslında daimi ikamet iznidir. Bu tür ikamet izni yabancıya Türk vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerini tanır. Bu tür ikamet iznine dayanarak Türkiye'de daimi ve sürekli ikamet, daha sonra vatandaşlık almaya esas teşkil edebilir.

 

Uzun dönem oturma izni alınmasına ilişkin belgeler

1) Uzun dönem ikamet izni talebi internet üzerinden başvuru şeklinde iletildikten sonra Göç İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden çıktısı alınarak başvuru sahibi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanır.

2) Pasaportun aslı ve fotokopisi. Pasaportun en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.

3) Pasaportun son 8 yıla ait işaret ve giriş çıkış bilgilerini içeren tüm sayfalarının fotokopileri.

4) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet 3x4 biyometrik fotoğraf.

5) Daha önce alınmış ikamet izinlerinin fotokopileri. Varsa orijinallerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

6) Son üç yıl içerisinde sosyal yardımdan yararlanamadığına dair belge. Sertifika, elektronik veya normal imza ile onaylanabileceği gibi, Göç İşleri Genel Müdürlüğü mührü ile de onaylanabilir. Valilik ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Destekleme Fonlarında resmileştirilmiştir.

7) İkamet ettiği süre boyunca sürekli ve yeterli gelirin bulunduğunu tevsik eden, elektronik veya düzenli imzalı, noter onaylı belge.

8) Sabıka kaydının bulunmadığına dair belge. Kendi ülkesinin yetkili organlarında ve Türkiye'nin adalet makamlarında resmileştirilir.

9) Bölge veya ilçe nüfus müdürlüklerinden düzenlenmiş, elektronik veya normal imza ve mühür ile onaylanmış Adres Kayıt Sistemine kaydı teyit eden belge.

10) İkamet iznine uygun olarak Türkiye'de kalınacak sürenin tamamını kapsayan sağlık sigortası.

 

Daimi ikamet sahibi yabancı vatandaşların hakları

Türkiye'de daimi ikamet statüsüne sahip yabancılar, askerlik yükümlülüğü, seçme ve oy vermeye katılma hakkı, devlet kurumlarında çalışma hakkı ve araç ithalatı hariç olmak üzere Cumhuriyet vatandaşlarının haklarını kazanırlar.

Oturma izni konularına ilişkin yasal çerçeve sürekli değişmektedir.

Oturma izni almak amacıyla gayrimenkul satın alanlar için, değişikliklerin yürürlüğe girdikten sonra yapılan işlemler için de geçerli olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin, 200.000 $ mülk değeri zorunluluğu getiren yasa 16 Ekim 2023'te yürürlüğe girdi.

Bu tarihten önce önceki kurallara göre mülkün değeri 75.000 $ olarak değerlendirilerek mülk satın alanlar, önceki koşullara uygun olarak oturma izni almaya hak kazanırlar. Gayrimenkul değeri şartlarında sonradan yapılan değişikliklerle birlikte, oturma izninin alınması yalnızca yeni koşullar altında mümkün olacaktır.

Oturma izni almayı garanti altına almak istiyorsanız, gayrimenkul seçimine ve kayıt işlemlerine başlamadan önce mevzuattaki son değişiklikleri dikkatlice okumanız ve kişisel yöneticinizle her şeyi kontrol etmeniz önerilir.

Göçmenlik Dairesi Ana Müdürlüğü, son dönemde vicdansız aracılar tarafından sahte belge verilmesi vakalarının arttığını belirterek, oturma iznine bizzat başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyor.

Ancak bürokrasinin tüm karmaşıklığı ve mevzuattaki sürekli değişiklikler göz önüne alındığında, gerekli belge ve sertifikaların bağımsız olarak toplanması ve sağlanması oldukça emek yoğun olabilir. Bu nedenle en iyi çözüm, olumlu tavsiyeleri olan güvenilir bir kurumdan yardım istemektir.

İlanları Karşılaştır

Telefon numaranızı bırakın, yönetici sizinle iletişime geçecektir

veya diyaloğa gidin

Telefon numaranızı bırakın, yönetici sizinle iletişime geçecektir

veya diyaloğa gidin

Sipariş seçimi

veya diyaloğa gidin